про Спілку

I.

Громадська спілка авторів і видавців музики (Спілка АВМ) була заснована за ініціативою асоціації Український Незалежний Музичний Бізнес (УНМБ) як перше в Україні об'єднання творців музики і їх видавців для самостійного і по-справжньому "колективного" управління правами.

В установчих зборах, які відбулися 04 березня 2015 року, взяли участь керівники музичних компаній - членів асоціації УНМБ, а також близько тридцяти авторів, які створюють музичні твори.

II.

Розробляючи Статут Спілки, ми керувалися принципами європейського колективного управління, які знайшли своє відображення в Директиві Європейського Союзу 2014/26/ЄС.

текст Директиви на всіх офіційних мовах держав-учасників Європейського Союзу.

Всі ці принципи включені в положення Статуту Спілки:

 • рівність членів,
 • відкритість для всіх авторів і видавців музики України,
 • верховенство загальних зборів членів, яке вибирає всі інши органи управління,
 • пропорційне представництво авторів і видавців в органах управління,
 • затвердження всіх основних правил управління правами безпосередньо авторами і видавцями,
 • затвердження всіх правил розподілу і відрахувань з винагороди безпосередньо авторами і видавцями,
 • підзвітність директора загальним зборам,
 • прозорість і відкритість діяльності,
 • рівність умов для всіх користувачів однієї категорії,

а також інші прогресивні вимоги, яким повинна відповідати будь-яка європейська організація по колективному управлінню.

III.

Нормативні документи Спілки, які відносяться до колективного управління майновими правами, такі як:

 • типові договори з правовласниками,
 • умови ліцензійних угод з користувачами,
 • правила декларування творів,
 • правила розподілу винагороди,
 • річні звіти про діяльність

та інші документи публікуватимуться на цьому, офіційному, сайті Спілки у відповідних розділах.

IV.

Статут Спілки авторів і видавців музики

pumap

Союз Авторів і Видавців Музики - об'єднання, створене в 2015 році для колективного управління правами на музику. Рівноправність, прозорість і ефективність - є принципами об'єднання.

Детальніше

Контакти

01034, Київ,
вул. Володимирська 47, офіс 7
+380965786413
info@pumap.org